top of page
IMG_9236.jpeg

TUI &
FRIENDS

3. Orange copy.png

DE OPDRACHTOMSCHRIJVING

De opdrachtomschrijving vanuit TUI Retail was een concept voor hun partner event te bedenken die enerzijds de doelgroep op een innovatieve manier informeerde over de noviteiten en usp’s van de partners en anderzijds de partners mee te nemen in een 'learning-by-doing' concept om deze informatie over te brengen. 

De partners moesten in het concept meer ‘waar voor hun geld’ krijgen zodat zij de meerwaarde gingen inzien in een andere manier van kennisoverdracht. Ook wilde TUI een oplossing voor het feit dat de reisagenten ingedeeld worden in partners zonder daar een eigen keuze in te hebben omdat dit logistiek gezien niet anders kon. 

3. Orange copy.png

DE BRAINSTORM

Tijdens de brainstorm met het retail team van TUI zijn er verschillende aspecten aan de orde gekomen. Denk hierbij aan; hoe bedienden we de reisagenten en ZRA's en voldoen we aan hun wensen die voortgekomen zijn uit enquetes en feedback van eerdere edities, hoe voorkomen we dat er alleen maar gezonden wordt, dus hoe maak je de partner dagen interactief, is er een mogelijkheid om de kennisoverdracht over een langere periode te spreiden zodat de partners langer onder de aandacht zijn en hoe passen we hier technologische ontwikkelingen toe. 

3. Orange copy.png

HET IDEE

Als startpunt hebben we het nieuwe concept van FTI, FTI Drive en het systeem FTI360 als uitgangspunt genomen. Al gauw ontstond het idee van 360 graden rond, dus de gehele bestemming leren kennen en hierbij gebruik te maken van de lokale tuktuks die synoniem staan voor FTI drive. Ook willen we gebruik maken van technieken zoals 360 beelden en augmented reality. 

3. Orange copy.png

HET CONCEPT

Wij ontwikkelden een concept waarin we de doelgroep in de periode van sept-nov meenamen in de wereld van de partners. Hiervoor is het platform tuiandfriends.nl opgetuigd. Een digitale omgeving waarin er zes weken lang kennis vergaard werd, games gespeeld werden en webinars te volgens waren en het concept afgesloten werd met het finalespel + netwerkmoment/ diner in Rijswijk. De teams werden op een ludieke manier ingedeeld door een cijfer dat op hun badge stond en die correspondeerde met cijfers op de grond. De reisagenten verzamelden in de eerste fase individuele punten door kennisvergaring. Op het evenement in Rijswijk speelden iedereen in teamverband een zinderende finale waarin er bij de partners een QR code gescand moest worden en de teams een vraag ontvingen over de partner. In de hal waren ruim 150 levensgrote kofferlabel stickers met woorden in de vier basis kleuren. Zodra men dacht het juiste (ant)woord gevonden te hebben, moest de QRcode op de stickers gescand worden en ontving het team de punten. Bij een foutief antwoord werden de punten in mindering gebracht. Indien het team het antwoord niet zeker wist, kon men bij de partners drie subvragen beantwoorden waardoor er kleuren weggespeeld werden. Elk goed beantwoorde subvraag leverde ook weer punten op.  Na de game was er een diner en tevens een beursvloer waar er genetwerkt kon worden. 

3. Orange copy.png

HET GEHEIM

In het voortraject van zes weken werd eerst de kennis van de individu gemeten over de partners en vervolgens kon iedereen twee hartjes geven aan partners die men absoluut wilden spreken in Rijswijk. Elke reisagent ontving een mysterybox op maat en kon op die manier alle relevante kennis vergaren tijdens het voortraject. De teams waren tijdens de finale zo ingedeeld dat alle mysteryboxen samen alle partners vertegenwoordigden. 

bottom of page