top of page
IMG_3246.jpeg

Page Title

LogoJustDeliver.png

"Because building a team is serious business"

Heeft jouw team de behoefte aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling, omdat zij merken dat zaken effectiever kunnen in de onderlinge samenwerking? Als onderdeel van het innovatieve en actieve teamontwikkelingsconcept JustDeliver gaan teams de uitdaging aan. Deze uitdaging stelt teams vervolgens in staat om inzichtelijk te krijgen wat hun helpende en belemmerende teampatronen zijn. Zodat vervolgens versterkt wat versterkt kan worden en omgebogen wat omgebogen moet worden. Met als doel team- en organisatiedoelstellingen effectiever, samen te kunnen behalen.

 

 

 

 

Doelgroep:

Teams binnen een organisatie. Vanuit trainingsperspectief adviseren wij een groepsgrootte van 7-10 personen. Vanaf 12 personen gaan we kijken naar een slimme manier om het team in kleinere subteams op te delen.

Aanpak & werkwijze:

Intake fase
Samen met de opdrachtgever en afvaardiging van het team gaan we in gesprek over waar de kracht ligt van dit team en waar ontwikkelkansen en/of behoeftes liggen. Hieruit volgt een analyse en maken wij een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het team.

 

Terugkoppelingsfase
Binnen twee weken na het intakegesprek presenteren we onze analyse aan de opdrachtgever en het voltallige team met de vraag of zij zich hierin helemaal herkennen. Aansluitend wordt het plan van aanpak doorgesproken en de bijbehorende investering toegelicht

Doen wat nodig is fase
In deze fase wordt het team in de JustDeliver teamactiviteit – afgestemd op de ontwikkeldoelen uit het plan van aanpak – gezet ‘Learning by doing’ is hierbij het motto. Tijdens de ervaringsgerichte activiteit wordt het team geobserveerd door een gecertificeerde teamcoach. Deze intervenieert waar nodig direct zodat het team al tijdens de activiteit van bepaalde situaties leert en zich ontwikkelt. Na afloop gaan we met het team in gesprek over wat belemmerend was of wat juist geholpen heeft om de opdracht te voltooien en maken we de koppeling naar de werkpraktijk.

 

3-rood-bg.png

De kom in beweging fase
Nu het team weet waar ze aan kunnen werken en prioriteiten heeft gesteld qua ontwikkelbehoeftes om teamvolwassen te worden, gaan we verder aan de slag. We kijken welke interventie het best passend is om effectief aan het dagelijkse functioneren van het team te werken.

 

De blijf het doen fase
De werkelijkheid is weerbarstiger. Wij weten dat als we te snel loslaten, de investering gedeeltelijk voor niets kan zijn geweest of dat zaken snel wegebben. Daarom zorgen we voor een verdere verdieping binnen het team. Hierbij maken we gebruik van tussentijdse reminders, intervisie methodieken, opdrachten, terugkomdagen om het team verder vooruit te blijven helpen en niet terug te laten vallen in oude gewoontes en patronen.

Welke resultaten mag je na afloop verwachten?
 

Het team heeft…

  • gewerkt aan het doorbreken van hun eigen belemmerende patronen.

  • de onderstroom naar de bovenstroom gebracht.

  • inzicht in teamkwaliteiten en teamvalkuilen.

  • elkaar beter leren kennen waardoor talenten beter benut worden t.b.v. de gezamenlijke doelen.

  • actief met elkaar samengewerkt en hierbij enkele indringende ervaringen opgedaan die een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking.

  • plezier gemaakt en tegelijkertijd samengewerkt aan hun ontwikkeling.

Teamcoach Ruben Lamboo 

Schermafbeelding 2023-01-23 om 12.52.07.png

Ruben helpt teams om effectiever en (nog) meer in verbinding met elkaar samen te werken. Hij geeft dit vorm door organisatie- & teammodellen en persoonlijkheidsinstrumenten te verbinden met reeds beproefde ervaringsgerichte, actieve opdrachten. Wij geloven in ontwikkelen door te doen! Deze combinatie zorgt voor een indringende ervaring die, bij een juiste reflectie en goede borging, het verschil gaat maken voor zowel het individu, het team als de daarboven liggende organisatie!

bottom of page